รณรงค์เพื่อสุขภาพ ด้วยความปราถนาดีจาก สสอ.ศรีธาตุ

สุขภาพดี ต้องตรวจคัดกรองสุขภาพทุกปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ รพสต. ของท่าน ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๑

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ

สำนักงานสาธารสุขอำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรค สสอ.ศรีธาตุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ในเขตอำเภอศรีธาตุ ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๒

ป้องกันการขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่

สสอ.ศรีธาตุ ร่วมกับ รพสต.บ้านโปร่ง จัดโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหา การขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ๓

รพสต.น่าอยู่ สังกัดสสอ.ศรีธาตุ

รพสต.น่าอยู่ในสังกัด สสอ.ศรีธาตุ